BẢNG GIÁ DIỄN HỌA KIẾN TRÚC
LOẠI CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ BIỆT THỰ
HIỆN ĐẠI TÂN CỔ ĐIỂN HIỆN ĐẠI TÂN CỔ ĐIỂN
PHONG CÁCH THIẾT KẾ 1 Mặt tiền 2 Mặt tiền 1 Mặt tiền 2 Mặt tiền
Diễn  họa phối cảnh 3D ( 1-3 tầng) 40-45 45-50 45-50 50-60 50-60 80-120
Diễn  họa phối cảnh 3D ( 4-5 tầng) 40-45 45-50 45-50 50-60 50-60 80-120
Hồ sơ triển khai kiến trúc 30 30-35 35-40 35-40 30-35 40
Hồ sơ điện, nước 15 15 15 15 15 15
Hồ sơ kết cấu 15 15 15 15 15-20 15-20
Hồ sơ điện nhẹ, điều hòa 5 5 5 5 5 5
Khổ anh render tiêu chuẩn full HD 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Tiến độ diễn họa phối cảnh 3D 2-4 ngày 3-4 ngày 2-5 ngày 3-5 ngày 3-6 ngày 3-6 ngày
( tạm tính cho 1 căn nhà 100m2)

 

 

Đơn vị: ngàn đồng/M2
  1. Chú ý: – Bảng giá áp dụng từ 01/01/2023 cho quy mô thiết kế > 100 m2. Phân loại thiết kế trong bảng mô tả. Giảm 10% trên tổng giá trị HD thiết kế khi thanh toán 100%.
  2. Triển khai bản vẽ cho các đối tác công ty thiết kế thuê ngoài.
  3. Sau khi quý khách hàng hoặc đối tác gửi thông tin yêu cầu, Maya design sẽ tư vấn gói thiết kế phù hợp, sau đó quý khách hàng hoặc đối tác thanh toán 50% giá trị hợp đồng thiết kế trước khí Maya design tiến hành triển khai làm việc.
  4. Sau khi trao đổi ý tưởng, chỉnh sửa concept cuối, quý khách hàng hoặc đối tác thanh toán nốt 50% giá trị còn lại của hợp đồng trước khi nhận hình ảnh diễn họa.
  5. Khách hàng được phép chỉnh sửa không giới hạn, nhưng nếu thay đổi về phong cách thiết kế thì sẽ tính phí thiết kế mới ( giảm 15% của hợp đồng thiết kế mới).